Przetargi

Przetargi ogłaszane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Dodanie informacji
Data 
23/03/2017 14:15
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
26/02/2017
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
12/07/2017 11:52
ogłoszenie: PR/KK/220/86-118/08/18 termin: 11/09/2018

Zakup i dostawa fabrycznie nowych systemowych szalunków aluminiowych do Zakładu Eksploatacji Sieci Wod-Kan, dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji , 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1

ogłoszenie: PR/220/100-N/07/18 termin: 18/09/2018

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego S1 zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych
z pietra trzeciorzędowego na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy (etap 1).

ogłoszenie: PR/PJ/220/101-2.01/09/18 termin: 19/09/2018

Przebudowa budynku socjalno–laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy według projektu.

Dodano załączniki w formie edytowalnej.

Dodano odpowiedzi.

ogłoszenie: PR/220/93-215/08/18 termin: 21/09/2018

Zakup wózków widłowych – szt. 2 dla LPWIK S.A. w Legnicy

 

Dodano odpowiedzi

ogłoszenie: PR/PJ/220/103-147/09/18 termin: 24/09/2018

Docieplenie elewacji budynków 144 i 146 na terenie LPWiK S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy zgodnie z załączonym projektem.

 

Dodano załączniki do WZ w formie edytowalnej.

ogłoszenie: PR/MD/220/84-148/08/18 termin: 24/09/2018

Zakup i dostraczenie fabrycznie nowego urządzenia do mycia ultradźwiękowego

ogłoszenie: Przetarg ustny termin: 25/09/2018

Przetarg ustny (w drodze licytacji) na sprzedaż aktywów trwałych wyszczególnionych w załączonym zestawieniu.

ogłoszenie: PR/220/56-133/05/18 termin: 25/09/2018

Zakup i dostarczenie wiertarki wieloczynnościowej, dla Działu Mechanicznego LPWIK S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.

 

Dodano odpowiedzi

ogłoszenie: PR/KK/220/102-N/09/18 termin: 26/09/2018

Wykonanie audytów efektywności energetycznej  dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. , 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1
 

ogłoszenie: PR/220/99-N/08/18 termin: 02/10/2018

Budowa (naprawa) kanalizacji sanitarnej w ul. Złotoryjskiej na wys. Nr 19-21 w Legnicy
 

Strony