Przetargi

Przetargi ogłaszane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Dodanie informacji
Data 
23/03/2017 14:15
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
26/02/2017
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
12/07/2017 11:52
ogłoszenie: PR/MD/220/72-N/06/18 termin: 24/07/2018

Zakup wraz z dostarczeniem węży ciśnieniowych do pojazdów do hydrodynamicznego udrażniania sieci kanalizacyjnych

ogłoszenie: PR/220/75-N/07/18 termin: 30/07/2018

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego S1 zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych z pietra trzeciorzędowego na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy (etap 1)

ogłoszenie: PR/MD/220/78-104/07/18 termin: 07/08/2018

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Murarskiej w Legnicy

ogłoszenie: PR/PJ/220/80-2.01/07/18 termin: 20/08/2018

Przebudowa budynku socjalno–laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy według projektu.

ogłoszenie: PR/PJ/220/74-N/07/18 termin: 31/08/2018

Docieplenie elewacji budynków 144 i 146 na terenie LPWiK S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy zgodnie z załączonym projektem.

ogłoszenie: PR/PJ/220/82-N/07/18 termin: 31/08/2018

Prace remontowe na Budynku Socjalnym LPWiK SA przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy:

1. Wymiana 54 szt. świetlików.

2. Pokrycie dachu papą.

3. Malowanie czerpni powietrza.

ogłoszenie: PR/PJ/220/88-N/08/18 termin: 03/09/2018

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych wodomierzy odczytywanych radiowo i modułów do radiowego odczytu wodomierzy