PR/220/75-N/07/18

Termin 
30/07/2018

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego S1 zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych z pietra trzeciorzędowego na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy (etap 1)

Dodanie informacji
Data 
06/07/2018 09:52
Wytworzenie informacji
Osoba 
Data 
06/07/2018
Ostatnia aktualizacja
Data 
06/09/2018 09:52