Rafał Baranowski

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Termin 
2018-05-10 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji publicznej na sprzedaż nieruchomości

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018

   Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że Rada Miejska Legnicy na posiedzeniu w dniu 27.11.2017r. podjęła uchwałę nr XXXIX/416/17, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018.

Data 
12/04/2017 - 07:41

Sprzedaż materiałów

Termin 
2017-12-31 00:00:00

LPWiK S.A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży n/w materiały:

Dochody i straty

W roku 2016 LPWiK S.A. osiągneło zysk netto w kwocie 275 296,09 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 31.05.2017r. zysk został przeznaczony na:

- zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 75.296,09 zł,

- kapitał zapasowy: 200.000,00 zł.

 

 

 

Data 
10/20/2017 - 11:57

Rejestry, archiwa

W LPWiK S.A. prowadzone są następujące rejestry:

 

1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej),

2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki,

3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej,

3. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń i poleceń służbowych),

4. Rejestr zawieranych umów przez LPWiK S.A.,

5. Rejestr spraw sądowych,

6. Rejestr reklamacji i skarg,

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania,

8. Rejestr pieczęci,

Data 
10/17/2017 - 11:07

Przetargi

Przetargi ogłaszane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Regulamin udzielania zamówień przez LPWiK S.A. pdf

Data 
04/07/2017 - 11:39

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.

 

Data 
11/07/2017 - 08:36

Informacja o stanie załatwianych spraw

       Wszelkich informacji o stanie załatwianych spraw można uzyskać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta LPWiK S.A. nr tel. 76-8554-800.

Data 
06/23/2014 - 11:17

Strony

Subscribe to RSS - Rafał Baranowski