Paweł Jankowiak

PR/220/23-1.03/03/18

Termin 
2018-05-09 00:00:00

Opracowanie Projektu Technicznego – przebudowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Radosnej w Legnicy.

PR/PJ/220/38-N/04/18

Termin 
2018-05-08 00:00:00

Zakup i dostarczenie oryginalnych i fabrycznie nowych części do pomp SEEPEX BN 10-24 Rok prod. 2015.
 

PR/PJ/220/41-N/04/18

Termin 
2018-05-11 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego kontenera z plandeką na osady, do transportu samochodem hakowym, na Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy.

PR/PJ/220/36-N/02/18

Termin 
2018-04-23 00:00:00

1. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych LPWiK S.A. w latach 2018-2019.

2. Kontrola stanu technicznego urządzeń kominiarskich i wentylacyjnych obiektów LPWiK S.A. w latach 2018-2019.

3. Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej oraz wszystkich urządzeń związanych z instalacją gazową w latach 2018-2019.

PR/PJ/220/25-N/03/18

Termin 
2018-04-09 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowej maszyny do wykonywania nawierceń pod ciśnieniem.

PR/PJ/220/16-N/02/18

Termin 
2018-04-05 00:00:00

I.       Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych LPWiK S.A. w latach 2018-2020.

II.      Kontrola stanu technicznego urządzeń kominiarskich i wentylacyjnych obiektów LPWiK S.A. w latach 2018-2020.

PR/PJ/220/20-N/03/18

Termin 
2018-04-06 00:00:00

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE: MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LPWiK S.A.

PR/220/12-1.07/02/18

Termin 
2018-03-22 00:00:00

Opracowanie Projektu Technicznego – projekt budowlany i wykonawczy sieci wod-kan.

PR/220/11-1.11,1.12/02/18

Termin 
2018-03-20 00:00:00

Zabudowa klimatyzacji w budynku Zakładu Sieci i w biurach zaplecza technicznego.

PR/MD/220/08-209/02/18

Termin 
2018-03-12 00:00:00

Zakup wraz z dostarczeniem fabrycznie nowej pompy drenażowej (odwodnieniowej) z niezatykającym wirnikiem.

Strony

Subscribe to RSS - Paweł Jankowiak