Paweł Jankowiak

PR/PJ/220/2-E/01/18

Termin 
2018-01-24 00:00:00

Bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów – packerów w Legnicy.

PR/PJ/220/116-N/12/17

Termin 
2018-01-15 00:00:00

"Rozbudowa parkingu LPWiK SA przy ul. Nowodworskiej 1 zgodnie z załączonym projektem"

Uwaga:

Dodano odpowiedzi

PR/220/112-E/11/17

Termin 
2017-12-14 00:00:00

Dostawa koagulantu do wspomagania procesu usuwania fosforu na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

PR/PJ/220/109-N/11/17

Termin 
2017-12-14 00:00:00

Ubezpieczenie środków transportu Spółki (ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW. ASSISTANCE) na 2018 r. – według przedstawionego w załączniku numer 3 Zakresu Rzeczowego Warunków Zamówienia.

PR/220/113-1.05/11/17

Termin 
2017-12-07 00:00:00

„Wykonanie rurociągu wodociągowego rozdzielczego wraz z odnogami do budynków Al. Rzeczypospolitej 6a-d w Legnicy” wg opracowanego Projektu Technicznego.

PR/220/107-E/11/17

Termin 
2017-12-06 00:00:00

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w roku 2018

PR/220/93-N/09/17

Termin 
2017-11-10 00:00:00

„Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych opon letnich i zimowych do pojazdów samochodowych i sprzętu na 2018 r.”

PR/220/92-E/09/17

Termin 
2017-11-07 00:00:00

Zakup i dostawa biologicznych preparatów do udrażniania układów kanalizacyjnych na 2018 r.

PR/220/82/E-09/17

Termin 
2017-10-27 00:00:00

Zakup wraz z dostawą chloru ciekłego w ilości ok. 21 Mg dla Zakładu Produkcji Wody w Legnicy.

PR/PJ/220/90-N/09/17

Termin 
2017-10-09 00:00:00

Rozbudowa parkingu LPWiK SA przy ul. Nowodworskiej 1 zgodnie z załączonym projektem.

Strony

Subscribe to RSS - Paweł Jankowiak