Paweł Jankowiak

PR/PJ/220/58-119/05/18

Termin 
2018-06-29 00:00:00

Zakup i montaż zastawki przelewowej dwupłytowej w kanale zrzutowym doprowadzalnika B Zakładu Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy.

PR/PJ/220/EP-02/05/18

Termin 
2018-06-29 00:00:00

Zakup, dostarczenie i montaż fabrycznie nowej rozdzielnicy głównej w Budynku Maszynowni Zakładu Produkcji Wody przy ul. Złotoryjskiej w Legnicy w miejsce istniejącej żeliwnej rozdzielnicy głównej według załączonego projektu.

PR/220/62-1.05/06/18

Termin 
2018-06-28 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej w ul. Raciborskiej w Legnicy.

PR/PJ/220/61-2.01/06/18

Termin 
2018-06-29 00:00:00

Przebudowa budynku socjalno–laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy według projektu.

PR/220/EO-01/05/18

Termin 
2018-06-14 00:00:00

Prace w zakresie utrzymania koryta potoku Kopanina na długości 1450 m oraz pielęgnacja zadrzewienia i żywopłotu na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20.

PR/220/54-2.11/05/18

Termin 
2018-06-06 00:00:00

Naprawa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Złotoryjskiej w Legnicy

PR/220/42-1.05/04/18

Termin 
2018-05-25 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej w ul Raciborskiej w Legnicy

PR/PJ/220/31-2.01/03/18

Termin 
2018-06-04 00:00:00

Przebudowa budynku socjalno–laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy według projektu.

PR/PJ/220/28-N/03/18

Termin 
2018-04-25 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych wodomierzy, do wody zimnej o temp. do 30 st. C w orientacyjnej ilości do 1500 szt. oraz modułów do radiowego odczytu wodomierzy o jedno lub dwukierunkowej transmisji danych w orientacyjnej ilości do 1500 szt. wraz z 2 zestawami do zdalnego odczytu.

PR/220/17-E/02/18

Termin 
2018-05-25 00:00:00

Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych (tuszy, tonerów, bębnów, pasów transmisji  i nagrzewnic)

Strony

Subscribe to RSS - Paweł Jankowiak