Paweł Jankowiak

PR/PJ/220/ESK-1/01/19

Termin 
2019-02-15 00:00:00

Bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów – packerów w Legnicy.

PR/PJ/220/145-N/11/18

Termin 
2018-12-06 00:00:00

Opracowanie projektu doradczo-wdrożeniowego pn. „Optymalizacja struktury organizacyjnej w układzie funkcjonalnym i kompetencyjnym Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.  w Legnicy”

PR/PJ/220/129-N/10/18

Termin 
2018-12-19 00:00:00

Świadczenie usług kurierskich dla LPWiK S.A. na lata 2019-2021.

PR/PJ/220/141-N/11/18

Termin 
2018-12-17 00:00:00

Ubezpieczenie środków transportu Spółki (ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW. ASSISTANCE) na 2019 r. – według przedstawionego w załączniku numer 3 Zakresu Rzeczowego Warunków Zamówienia.

Uwaga:

Zmieniono termin składania ofert na 17.12.2018 r.

PR/PJ/220/121-N/10/18

Termin 
2018-12-06 00:00:00

I. Zakup i dostarczenie oryginalnych i fabrycznie nowych części do pompy osadu SEEPEX typ BN 35-6LS, nr fabryczny 265076.

II. Zakup i dostarczenie oryginalnych i fabrycznie nowych części do pomp dozujących osad SEEPEX BN 10-24  nr fabryczne od 294633 do 294636.

PR/JC/220/143-ES/11/18

Termin 
2018-12-07 00:00:00

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych dróg po remontach  awaryjnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na lata 2019÷ 2020 na terenie miasta Legnica.

PR/KK/220/123-N/10/18

Termin 
2018-11-26 00:00:00

Zakup wraz z dostarczeniem oryginalnych, fabrycznie nowych olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla Działu Utrzymania Ruchu  LPWiK S.A. na rok 2019.

HA/220/4/2018

Termin 
2018-11-09 00:00:00

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

PR/PJ/220/135-N/10/18

Termin 
2018-11-19 00:00:00

Remont dwóch pomieszczeń: warsztat wodomierzowni i punkt legalizacyjny w LPWiK S.A. w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 1.

PR/KK/220/126-N/10/18

Termin 
2018-11-14 00:00:00

Zakup wraz z dostarczeniem wyposażenia laboratorium.

Strony

Subscribe to RSS - Paweł Jankowiak