Paweł Jankowiak

PR/PJ/220/82-N/07/18

Termin 
2018-08-31 00:00:00

Prace remontowe na Budynku Socjalnym LPWiK SA przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy:

1. Wymiana 54 szt. świetlików.

2. Pokrycie dachu papą.

3. Malowanie czerpni powietrza.

PR/PJ/220/74-N/07/18

Termin 
2018-08-31 00:00:00

Docieplenie elewacji budynków 144 i 146 na terenie LPWiK S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy zgodnie z załączonym projektem.

PR/PJ/220/ZPW-01/07/18

Termin 
2018-08-10 00:00:00

Wykonanie i wymiana pokryw betonowych z wyłazami na studniach szybowych szt.15 według załączonego rysunku.

PR/PJ/220/80-2.01/07/18

Termin 
2018-08-20 00:00:00

Przebudowa budynku socjalno–laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy według projektu.

PR/220/64-1.08/06/18

Termin 
2018-07-26 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiślanej w Legnicy.

PR/PJ/220/59-127/06/18

Termin 
2018-07-19 00:00:00

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

PR/220/71-211/06/18

Termin 
2018-07-18 00:00:00

Naprawa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Złotoryjskiej w Legnicy

PR/220/24-1.35/03/18

Termin 
2018-07-17 00:00:00

Zakup wraz z dosterczeniem i montażem dwóch dygestoriów laboratoryjnych do Działu Laboratorium LPWiK S.A.

PR/220/EO-01/06/18

Termin 
2018-07-03 00:00:00

Prace w  zakresie utrzymania koryta potoku Kopanina na długości  1450 m oraz pielęgnacja zadrzewienia i  żywopłotu na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20.

PR/PJ/220/58-119/05/18

Termin 
2018-06-29 00:00:00

Zakup i montaż zastawki przelewowej dwupłytowej w kanale zrzutowym doprowadzalnika B Zakładu Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy.

Strony

Subscribe to RSS - Paweł Jankowiak