Michał Drubkowski

PR/MD/220/78-104/07/18

Termin 
2018-08-07 00:00:00

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Murarskiej w Legnicy

PR/MD/220/72-N/06/18

Termin 
2018-07-24 00:00:00

Zakup wraz z dostarczeniem węży ciśnieniowych do pojazdów do hydrodynamicznego udrażniania sieci kanalizacyjnych

PR/PJ/220/59-127/06/18

Termin 
2018-07-19 00:00:00

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

PR/220/75-N/07/18

Termin 
2018-07-30 00:00:00

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego S1 zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych z pietra trzeciorzędowego na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy (etap 1)

PR/220/71-211/06/18

Termin 
2018-07-18 00:00:00

Naprawa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Złotoryjskiej w Legnicy

PR/220/24-1.35/03/18

Termin 
2018-07-17 00:00:00

Zakup wraz z dosterczeniem i montażem dwóch dygestoriów laboratoryjnych do Działu Laboratorium LPWiK S.A.

PR/MD/220/67-113-115/06/18

Termin 
2018-07-04 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac sieciowych

PR/220/62-1.05/06/18

Termin 
2018-06-28 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej w ul. Raciborskiej w Legnicy.

PR/220/63-1.04/06/18

Termin 
2018-06-28 00:00:00

„Budowa sieci  wodociągowej w ul. Murarskiej w Legnicy”

PR/220/60-N/05/18

Termin 
2018-06-26 00:00:00

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego S1 zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych z pietra trzeciorzędowego na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy (etap 1)

Strony

Subscribe to RSS - Michał Drubkowski