Michał Drubkowski

PR/MD/220/44-117/04/18

Termin 
2018-05-15 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowej przyczepki jednoosiowej

PR/MD/220/43-113-115/04/18

Termin 
2018-05-15 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac sieciowych

Przetarg ustny (w drodze licytacji) na sprzedaż aktywów trwałych

Termin 
2018-05-14 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 59-220 Legnica,

ul. Nowodworska 1 ogłasza przetarg ustny (w drodze licytacji) na sprzedaż aktywów trwałych wyszczególnionych w załączonym zestawieniu:

 

PR/MD/220/32-N/03/18

Termin 
2018-04-20 00:00:00

Dostarczenie elektronicznych kart płatniczych podarunkowych (dalej karta) dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ilości i wartości zasilenia dla każdej z osobna na łączną wartość: 470.700,00 zł zgodnie z Warunkami Zamówienia.

PR/MD/220/32-N/03/18

Termin 
2018-04-25 00:00:00

Zakup, dostarczenie, demontaż oraz montaż fabrycznie nowej bramy garażowej typu żaluzjowego do Działu Mechanicznego LPWiK S.A. z siedzibą w Legnicy

PR/220/34-N/04/18

Termin 
2018-04-20 00:00:00

Zakup i dostarczenie oryginalnego, fabrycznie nowego saturatora wózkowego

PR/220/34-N/04/18v

Termin 
2018-04-24 00:00:00

Zakup i dostarczenie fontanny wody pitnej, dla Działu Sieci Wodociągowej LPWIK S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.

PR/MD/220/22-113-117/03/18

Termin 
2018-04-23 00:00:00

Zakup i dostarczenie sprzętu do prowadzenia prac sieciowych:

Agregat hydrauliczny

Hydrauliczna szlifierka kątowa

Hydrauliczna wiertarka udarowa

Pompa elektryczna do prób ciśnieniowych

Przyczepka lekka jednoosiowa

 

PR/220/09-1.32/02/18

Termin 
2018-04-20 00:00:00

„Zakup i dostarczenie fabrycznie nowej „Kosiarki bijakowej” do Działu Transportu dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1”

PR/220/EP-03/02/18

Termin 
2018-04-04 00:00:00

Wykonania dywaników asfaltowych na części drogi na ujęciu infiltracyjnym w LPWiK S.A. w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 1

Strony

Subscribe to RSS - Michał Drubkowski