Michał Drubkowski

PR/220/56/133/05/18

Termin 
2018-10-04 00:00:00

Zakup i dostarczenie spawarki dla Działu Mechanicznego LPWIK S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.

PR/220/99-N/08/18

Termin 
2018-10-02 00:00:00

Budowa (naprawa) kanalizacji sanitarnej w ul. Złotoryjskiej na wys. Nr 19-21 w Legnicy
 

PR/220/56-133/05/18

Termin 
2018-09-25 00:00:00

Zakup i dostarczenie wiertarki wieloczynnościowej, dla Działu Mechanicznego LPWIK S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.

 

Dodano odpowiedzi

PR/KK/220/102-N/09/18

Termin 
2018-09-26 00:00:00

Wykonanie audytów efektywności energetycznej  dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. , 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1
 

PR/MD/220/84-148/08/18

Termin 
2018-09-24 00:00:00

Zakup i dostraczenie fabrycznie nowego urządzenia do mycia ultradźwiękowego

PR/KK/220/86-118/08/18

Termin 
2018-09-11 00:00:00

Zakup i dostawa fabrycznie nowych systemowych szalunków aluminiowych do Zakładu Eksploatacji Sieci Wod-Kan, dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji , 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1

PR/220/100-N/07/18

Termin 
2018-09-18 00:00:00

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego S1 zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych
z pietra trzeciorzędowego na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy (etap 1).

PR/220/ESK-2/07/18

Termin 
2018-09-12 00:00:00

Budowa ogrodzenia na długości ok. 300 mb zgodnie z projektem

 

Dodano NOWE odpowiedzi

PR/MD/220/78-104/07/18

Termin 
2018-08-07 00:00:00

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Murarskiej w Legnicy

PR/MD/220/72-N/06/18

Termin 
2018-07-24 00:00:00

Zakup wraz z dostarczeniem węży ciśnieniowych do pojazdów do hydrodynamicznego udrażniania sieci kanalizacyjnych

Strony

Subscribe to RSS - Michał Drubkowski