Michał Drubkowski

PR/MD/220/67-113-115/06/18

Termin 
2018-07-04 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac sieciowych

PR/220/63-1.04/06/18

Termin 
2018-06-28 00:00:00

„Budowa sieci  wodociągowej w ul. Murarskiej w Legnicy”

PR/220/60-N/05/18

Termin 
2018-06-26 00:00:00

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego S1 zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych z pietra trzeciorzędowego na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy (etap 1)

PR/MD/220/57-109/05/18

Termin 
2018-06-14 00:00:00

Wykonanie przewiertu sterowanego o średnicy 125 mm i długości ok. 65 mb wraz ze wciągnięciem rury przekazanej przez LPWiK S.A. w ulicy Żeglarskiej w Legnicy

PR/MD/220/EO-02/05/18

Termin 
2018-06-15 00:00:00

Remont dmuchawy na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy

 

Dodano poprawny projekt umowy.

Przetarg ustny (w drodze licytacji) na sprzedaż aktywów trwałych

Termin 
2018-06-12 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 ogłasza przetarg ustny (w drodze licytacji) na sprzedaż aktywów trwałych wyszczególnionych w załączonym zestawieniu

PR/MD/220/52-102/05/18

Termin 
2018-06-05 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej w ul. Chojnowskiej w Legnicy

PR/220/EO-11/05/18

Termin 
2018-05-24 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych opraw ulicznych typu LED dla LPWIK S.A. Zakładu Oczyszczania Ścieków w Legnicy

PR/220/42-1.05/04/18

Termin 
2018-05-25 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej w ul Raciborskiej w Legnicy

PR/220/45-2.10/04/18

Termin 
2018-05-28 00:00:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Legnicy

Strony

Subscribe to RSS - Michał Drubkowski