Michał Drubkowski

PR/PJ/220/116-N/12/17

Termin 
2018-01-15 00:00:00

"Rozbudowa parkingu LPWiK SA przy ul. Nowodworskiej 1 zgodnie z załączonym projektem"

Uwaga:

Dodano odpowiedzi

JRP/353/P-5/05/17

Termin 
2018-01-10 00:00:00

Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta – cz. 2

Opublikowano sprostowanie dotyczące kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinanowanie zamówienia

PR/MD/220/99-E/10/17

Termin 
2017-12-01 00:00:00

Zakup wraz z dostarczeniem oryginalnych, fabrycznie nowych olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla LPWiK S.A. na 2018 r.

 

DODANO WYNIKI POSTĘPOWANIA

JRP/353/P-8/10/17

Termin 
2017-11-15 00:00:00

Nadzór autorski na zadaniu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej"

PR/MD/220/106-111/11/17

Termin 
2017-11-15 00:00:00

„Wykonanie przewiertu sterowanego o średnicy 160 mm i długości ok. 90 mb wraz ze wciągnięciem rury przekazanej przez LPWiK S.A. w ulicy Żeromskiego w Legnicy”

 

DODANO ODPOWIEDZI

PR/MD/220/103-N/10/17

Termin 
2017-11-20 00:00:00

Zakup i dostarczenie na lata 2018-2019 odzieży roboczej, obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej dla LPWiK S.A.

 

DODANO WYNIKI POSTĘPOWANIA

PR/220/93-N/09/17

Termin 
2017-11-10 00:00:00

„Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych opon letnich i zimowych do pojazdów samochodowych i sprzętu na 2018 r.”

PR/220/92-E/09/17

Termin 
2017-11-07 00:00:00

Zakup i dostawa biologicznych preparatów do udrażniania układów kanalizacyjnych na 2018 r.

PR/220/82/E-09/17

Termin 
2017-10-27 00:00:00

Zakup wraz z dostawą chloru ciekłego w ilości ok. 21 Mg dla Zakładu Produkcji Wody w Legnicy.

PR/MD/220/85-N/09/17

Termin 
2017-10-12 00:00:00

„Sukcesywne dostarczanie posiłków profilaktycznych w sezonie jesienno-zimowym 2017/2018 r. oraz jesienno-zimowym 2018/2019 dla pracowników LPWiK S.A.”

Strony

Subscribe to RSS - Michał Drubkowski