Marcin Kucharski

PR/PJ/220/39-208/05/17

Termin 
2017-06-14 00:00:00

PT przebudowy budynku socjalnego i laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

JRP/353/P-3/03/17

Termin 
2017-05-04 00:00:00

Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta - cz. 1

PR/PJ/220/109-N/12/16

Termin 
2017-01-13 00:00:00

Przebudowa budynku biurowego LPWiK S.A. nr 145 przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy

Przetargi

Przetargi ogłaszane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Regulamin udzielania zamówień przez LPWiK S.A. pdf

Data 
04/07/2017 - 11:39

Przetargi Archiwum

Przetargi ogłaszane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Data 
04/19/2017 - 11:21

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.

 

Data 
03/07/2017 - 12:45

Dostawa wody i odbiór ścieków - rok 2017

Taryfa opłat za wodę i ścieki:

TARYFA na terenie Gminy Legnica na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

1. Ceny

Taryfowa grupa odbiorców WYSZCZEGÓLNIENIE cena netto
za 1m3 w zł

cena brutto (VAT-8%) 
za 1m3 w zł

Osoba 
Data 
08/08/2017 - 09:02

Strony

Subscribe to RSS - Marcin Kucharski