Marcin Kucharski

Jakość wody - I półrocze 2018r.

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Data 
07/11/2018 - 11:00

RODO

Wprowadzamy RODO

Data 
05/28/2018 - 10:26

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Termin 
2018-05-10 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji publicznej na sprzedaż nieruchomości

PR/PJ/220/05-N/01/18

Termin 
2018-02-16 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych samochodów typu  kombi-furgon (2szt.) dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Jakość wody II półrocze 2017

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Data 
01/02/2018 - 09:54

Ceny i stawki opłat

2017       2018

 

 

 

 

 

Osoba 
Data 
12/04/2017 - 07:45

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.32.2018.JW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.

Data 
05/23/2018 - 07:16

Sprzedaż materiałów

Termin 
2017-12-31 00:00:00

LPWiK S.A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży n/w materiały:

Dochody i straty

W roku 2016 LPWiK S.A. osiągneło zysk netto w kwocie 275 296,09 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 31.05.2017r. zysk został przeznaczony na:

- zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 75.296,09 zł,

- kapitał zapasowy: 200.000,00 zł.

 

 

 

Data 
10/20/2017 - 11:57

Rejestr zbioru danych osobowych

Rejestr zbioru danych osobowych, prowadzony w formie papierowej, jest dostępny u Administratora Bezpieczeństwa Informacji LPWiK S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 1, pok. nr 11, I piętro.

 

 

 

Osoba 
Data 
10/17/2017 - 11:22

Strony

Subscribe to RSS - Marcin Kucharski