Marcin Kucharski

Rejestr zbioru danych osobowych

Rejestr zbioru danych osobowych, prowadzony w formie papierowej, jest dostępny u Administratora Bezpieczeństwa Informacji LPWiK S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 1, pok. nr 11, I piętro.

 

 

 

Osoba 
Data 
10/17/2017 - 11:22

Rejestry, archiwa

W LPWiK S.A. prowadzone są następujące rejestry:

 

1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej),

2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki,

3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej,

3. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń i poleceń służbowych),

4. Rejestr zawieranych umów przez LPWiK S.A.,

5. Rejestr spraw sądowych,

6. Rejestr reklamacji i skarg,

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania,

8. Rejestr pieczęci,

Data 
10/17/2017 - 11:07

PR/220/53-N/06/17

Termin 
2017-08-18 00:00:00

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinków sieci wodociągowej w ul. Dąbrówki w Legnicy

PR/MD/220/ZPW-3/07/17

Termin 
2017-08-16 00:00:00

Wykonanie dywaników asfaltowych na części drogi „A” na ujęciu infiltracyjnym w LPWiK S.A.

PR/PJ/220/39-208/05/17

Termin 
2017-06-14 00:00:00

PT przebudowy budynku socjalnego i laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

JRP/353/P-3/03/17

Termin 
2017-05-04 00:00:00

Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta - cz. 1

PR/PJ/220/109-N/12/16

Termin 
2017-01-13 00:00:00

Przebudowa budynku biurowego LPWiK S.A. nr 145 przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy

Przetargi

Przetargi ogłaszane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Regulamin udzielania zamówień przez LPWiK S.A. pdf

Data 
04/07/2017 - 11:39

Strony

Subscribe to RSS - Marcin Kucharski