Jan Banach

PR/MD/220/67-113-115/06/18

Termin 
2018-07-04 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac sieciowych

PR/PJ/220/58-119/05/18

Termin 
2018-06-29 00:00:00

Zakup i montaż zastawki przelewowej dwupłytowej w kanale zrzutowym doprowadzalnika B Zakładu Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy.

PR/PJ/220/EP-02/05/18

Termin 
2018-06-29 00:00:00

Zakup, dostarczenie i montaż fabrycznie nowej rozdzielnicy głównej w Budynku Maszynowni Zakładu Produkcji Wody przy ul. Złotoryjskiej w Legnicy w miejsce istniejącej żeliwnej rozdzielnicy głównej według załączonego projektu.

PR/220/62-1.05/06/18

Termin 
2018-06-28 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej w ul. Raciborskiej w Legnicy.

PR/PJ/220/61-2.01/06/18

Termin 
2018-06-29 00:00:00

Przebudowa budynku socjalno–laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy według projektu.

PR/220/63-1.04/06/18

Termin 
2018-06-28 00:00:00

„Budowa sieci  wodociągowej w ul. Murarskiej w Legnicy”

PR/220/60-N/05/18

Termin 
2018-06-26 00:00:00

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego S1 zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych z pietra trzeciorzędowego na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy (etap 1)

PR/MD/220/57-109/05/18

Termin 
2018-06-14 00:00:00

Wykonanie przewiertu sterowanego o średnicy 125 mm i długości ok. 65 mb wraz ze wciągnięciem rury przekazanej przez LPWiK S.A. w ulicy Żeglarskiej w Legnicy

PR/220/EO-01/05/18

Termin 
2018-06-14 00:00:00

Prace w zakresie utrzymania koryta potoku Kopanina na długości 1450 m oraz pielęgnacja zadrzewienia i żywopłotu na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20.

PR/MD/220/EO-02/05/18

Termin 
2018-06-15 00:00:00

Remont dmuchawy na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy

 

Dodano poprawny projekt umowy.

Strony

Subscribe to RSS - Jan Banach