Jan Banach

PR/MD/220/44-117/04/18

Termin 
2018-05-15 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowej przyczepki jednoosiowej

PR/220/23-1.03/03/18

Termin 
2018-05-09 00:00:00

Opracowanie Projektu Technicznego – przebudowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Radosnej w Legnicy.

PR/MD/220/43-113-115/04/18

Termin 
2018-05-15 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac sieciowych

PR/PJ/220/38-N/04/18

Termin 
2018-05-08 00:00:00

Zakup i dostarczenie oryginalnych i fabrycznie nowych części do pomp SEEPEX BN 10-24 Rok prod. 2015.
 

PR/PJ/220/41-N/04/18

Termin 
2018-05-11 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego kontenera z plandeką na osady, do transportu samochodem hakowym, na Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy.

Przetarg ustny (w drodze licytacji) na sprzedaż aktywów trwałych

Termin 
2018-05-14 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 59-220 Legnica,

ul. Nowodworska 1 ogłasza przetarg ustny (w drodze licytacji) na sprzedaż aktywów trwałych wyszczególnionych w załączonym zestawieniu:

 

PR/MD/220/32-N/03/18

Termin 
2018-04-20 00:00:00

Dostarczenie elektronicznych kart płatniczych podarunkowych (dalej karta) dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ilości i wartości zasilenia dla każdej z osobna na łączną wartość: 470.700,00 zł zgodnie z Warunkami Zamówienia.

PR/MD/220/32-N/03/18

Termin 
2018-04-25 00:00:00

Zakup, dostarczenie, demontaż oraz montaż fabrycznie nowej bramy garażowej typu żaluzjowego do Działu Mechanicznego LPWiK S.A. z siedzibą w Legnicy

PR/220/34-N/04/18

Termin 
2018-04-20 00:00:00

Zakup i dostarczenie oryginalnego, fabrycznie nowego saturatora wózkowego

PR/220/34-N/04/18v

Termin 
2018-04-24 00:00:00

Zakup i dostarczenie fontanny wody pitnej, dla Działu Sieci Wodociągowej LPWIK S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.

Strony

Subscribe to RSS - Jan Banach