Jan Banach

PR/220/69-2,13/06/18

Termin 
2018-10-31 00:00:00

Opracowanie Projektu Technicznego dla rejonu osiedla „Rzemieślnik” w Legnicy ul. Wrocławska – z włączeniem do sytemu tłocznego ścieków z Gminy Kunice dla LPWiK S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.

PR/KK/220/114-N/10/18

Termin 
2018-10-31 00:00:00

Zakup i dostarczenie opon w 2019 roku  dla Działu Transportu.

PR/KK/220/113-N/10/18

Termin 
2018-10-30 00:00:00

Zakup z dostawą  kruszyw  dla Działu Eksploatacji Sieci Wod-kan. na lata  2019 i 2020.

PR/PJ/220/109-N/09/18

Termin 
2018-10-03 00:00:00

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIAMI:

1. Docieplenie elewacji budynków 144 i 146 na terenie LPWiK S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy zgodnie z załączonym projektem,

2. Przebudowa budynku socjalno–laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy według projektu.

PR/KK/220/112-N/09/18

Termin 
2018-10-22 00:00:00

Zakup i dostawa fabrycznie nowych elektronarzędzi dla Zakładu Eksploatacji Sieci Wod-Kan.

PR\KK\220\110-N\09\18

Termin 
2018-10-16 00:00:00

Zakup i sukcesywne dostarczenie oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, w ilości 10 tyś. litrów.

PR/PJ/220/102-N/09/18

Termin 
2018-10-15 00:00:00

Przebudowa budynku biurowego LPWiK S.A. nr 145 przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy według projektu.

Uwaga:

Dodano odpowiedzi wraz z rysunkami.

PR/PJ/220/94-N/08/18

Termin 
2018-10-16 00:00:00

Zakup energii elektrycznej na potrzeby LPWiK S.A. na rok 2019 do obiektów Zamawiającego wymienionych w Zał. nr 1 i 2 do WZ.

Uwaga:

Dodano odpowiedzi oraz druki w wersji edytowalnej

PR/220/90-N/08/18

Termin 
2018-10-12 00:00:00

Dostawa i instalacja spektrometru dla laboratorium w Legnicy.

PR/JC/220/104-124/09/18

Termin 
2018-10-05 00:00:00

Opracowanie projektu technicznego awaryjnego automatycznego zasilania ZPW.

Strony

Subscribe to RSS - Jan Banach