Dawid Sołtys

PR/PJ/220/88-N/08/18

Termin 
2018-09-03 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych wodomierzy odczytywanych radiowo i modułów do radiowego odczytu wodomierzy

JRP/353/P-14/07/18

Termin 
2018-08-21 00:00:00

Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody

JRP/353/P-6/02/18

Termin 
2018-06-26 00:00:00

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytnickiej

zmiana załącznika nr 3

JRP/353/P-8/05/18

Termin 
2018-06-06 00:00:00

Naprawa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Legnicy – ul. Iwaszkiewicza

JRP/353/P-10/05/18

Termin 
2018-06-29 00:00:00

Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody

Zmiana załącznika nr 3

JRP/353/P-3/02/18

Termin 
2018-05-14 00:00:00

Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody

JRP/353/P-7/03/18

Termin 
2018-04-18 00:00:00

System mobilny GIS

PR/220/12-1.07/02/18

Termin 
2018-03-22 00:00:00

Opracowanie Projektu Technicznego – projekt budowlany i wykonawczy sieci wod-kan.

JRP/353/P-5/02/18

Termin 
2018-03-09 00:00:00

Dokumentacja projektowa dla zadania „Naprawa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Legnicy”

JRP/353/P-10/12/17

Termin 
2018-03-13 00:00:00

System mobilny GIS (Zadanie 1), Opieka eksploatacyjna nad systemem GIS (Zadanie 2)

Strony

Subscribe to RSS - Dawid Sołtys